Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
24/QĐ-LQĐ 18/05/2020 Quyết định, Về việc công bố Danh mục sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 của Trường TH Lê Quý Đôn
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên