Kế hoạch chuyên môn học kì II năm học 2022-2023

Kế hoạch chuyên môn học kì II năm học 2022-2023

Lượt xem:

...
Kế hoạch chuyên môn tháng 12 năm học 2022-2023

Kế hoạch chuyên môn tháng 12 năm học 2022-2023

Lượt xem:

...
Kế hoạch chuyên môn tháng 9 năm học 2022-2023

Kế hoạch chuyên môn tháng 9 năm học 2022-2023

Lượt xem:

...
Kế hoạch chuyên môn tháng 11 năm học 2022-2023

Kế hoạch chuyên môn tháng 11 năm học 2022-2023

Lượt xem:

...
Kế hoạch chuyên môn tháng 10 năm học 2022-2023

Kế hoạch chuyên môn tháng 10 năm học 2022-2023

Lượt xem:

...
Kế hoạch chuyên môn tháng 3 năm học 2021-2022

Kế hoạch chuyên môn tháng 3 năm học 2021-2022

Lượt xem:

...
Kế hoạch chuyên môn tháng 4 năm học 2021-2022

Kế hoạch chuyên môn tháng 4 năm học 2021-2022

Lượt xem:

...
PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG DỊCH CỦA TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN

PHƯƠNG ÁN PHÒNG CHỐNG DỊCH CỦA TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN

Lượt xem:

...
Kế hoạch Chuyên Môn Học Kỳ 2

Kế hoạch Chuyên Môn Học Kỳ 2

Lượt xem:

...
Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Tăng cường các biện pháp ngăn chặn bạo lực học đường

Lượt xem:

GD&TĐ – Ngày 21/11/2016, Bộ GD&ĐT ban hành văn bản 5727/BDGĐT-CTHSSV gửi Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường các biện pháp ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.   Theo văn bản này, thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng bạo lực học... ...