Danh mục SGK lớp 5 năm học 2024 – 2025 của trường TH Lê Quý Đôn

Danh mục SGK lớp 5 năm học 2024 – 2025 của trường TH Lê Quý Đôn

Lượt xem:

    UBND HUYỆN CƯMGAR TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 NĂM HỌC: 2024-2025 (Kèm theo báo cáo số 42/BC-LQĐ ngày 02/5/2024 của Trường TH Lê Quý Đôn) STT  Tên sách Tác giả Nhà xuất bản Ghi chú 1 Tiếng Việt 5 ( Bộ kết nối tri thức với cuộc sống) Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ... ...
Kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 -2025 của trường tiểu học Lê Quý Đôn

Kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 -2025 của trường tiểu học Lê Quý Đôn

Lượt xem:

  UBND HUYỆN CƯM’GAR                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 74/KHTS-LQĐ              Cư DLiê M’Nông, ngày 26 tháng 7 năm 2024   KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024 – 2025   Căn cứ Căn cứ Kế hoạch số:14/KH-PGDĐT huyện Cư Mgar ngày 16 tháng 5 năm 2024 của Phòng GD&ĐT huyện... ...
KẾ HOẠCH HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2023-2024

KẾ HOẠCH HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2023-2024

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH THÁNG 1- K1

KẾ HOẠCH THÁNG 1- K1

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH THÁNG 1- K2

KẾ HOẠCH THÁNG 1- K2

Lượt xem:

...
KẾ HOẠCH THÁNG 12- K2

KẾ HOẠCH THÁNG 12- K2

Lượt xem:

...
Trang 1 / 41234 »