BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN TIẾNG ANH LỚP 5: UNIT 14: WHAT HAPPENED IN THE STORY? (LESSON 2)

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ MÔN TIẾNG ANH LỚP 5: UNIT 14: WHAT HAPPENED IN THE STORY? (LESSON 2)
Loại tài nguyên Bài giảng điện tử,
Tên tập tin Unit-14-Lesson-2.pptx
Loại tập tin application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation
Dung lượng 15.05 MB
Ngày chia sẻ 07/04/2022
Lượt xem 591
Lượt tải 19
Xem tài liệu Xem Online
Tải về