Danh mục SGK lớp 5 năm học 2024 – 2025 của trường TH Lê Quý Đôn

Lượt xem:

Đọc bài viết

    UBND HUYỆN CƯMGAR
TRƯỜNG TH LÊ QUÝ ĐÔN
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5
NĂM HỌC: 2024-2025
(Kèm theo báo cáo số 42/BC-LQĐ ngày 02/5/2024 của Trường TH Lê Quý Đôn)
STT  Tên sách Tác giả Nhà
xuất bản
Ghi chú
1 Tiếng Việt 5 ( Bộ kết nối tri thức với cuộc sống) Tập 1: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh Cẩm Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Tập 2: Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương (Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm
2 Toán 5
(Bộ kết nối tri thức với cuộc sống)
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyền Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
3 Đạo đức 5
(Bộ kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chú biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
4 Lịch sử và Địa lí 5
(Bộ kết nối tri thức với cuộc sống)
Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nghiêm Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Dương Thị Oanh Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
5 Khoa học 5
(Bộ kết nối tri thức với cuộc sống)
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng Liên, Ngô Diệu Nga, Nguyễn Thị Thanh Phúc, Đào Thị Sen Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
6 Tin học 5 Lê Khắc Thành (Tổng Chủ biên), Trịnh Đình Thắng (Chủ biên), Ngô Thị Tú Quyên, Hà Ngọc Tuấn, Vũ Việt Vũ. Nhà xuất bản Đại học Vinh
7 Công nghệ 5
(Bộ kết nối tri thức với cuộc sống)
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
8 Giáo dục Thể chất 5
(Bộ kết nối tri thức với cuộc sống)
Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên),  Đỗ Mạnh Hưng (Chủ biên), Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
9 Âm nhạc 5
(Bộ kết nối tri thức với cuộc sống)
Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Phương Mai, Nguyễn Thị Nga. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
10 Mĩ thuật 5 (Bộ chân trời sáng tạo bản 1) Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết, Nguyễn Ánh Phương Nam, Phạm Văn Thuận. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
11 Hoạt động trải nghiệm 5
(Bộ kết nối tri thức với cuộc sống)
Lưu Thu Thuỷ (Tổng chủ biên), Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Hương Liên, Trần Thị Tố Oanh. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
12 Tiếng Anh 5
(Global Success)
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Trần Hương Quỳnh (Chủ biên), Phan Hà, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Nguyễn Minh Tuấn, Nguyễn Quốc Tuấn Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam
Người lập bảng Cư DLiêM’nông, ngày 02 tháng 4 năm 2024
HIỆU TRƯỞNG
(ký, ghi rõ họ tên)